ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 12 มิถุนายน 2564

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ในนามคณะผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอขอบคุณโรงพยาบาลเปาโล พระประแดง ที่ให้การดูแลการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2021 (Covid-19) มา ณ โอกาสนี้

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 มิถุนายน 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา

โรงเรียนหยุด ส.ก.ธ. ไม่หยุดพัฒนา โครงการให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนโดยจัดสวนแบบโมเดิร์น บริเวณทางเดินเข้าโรงเรียน และทำหลังคาคลุมอัฒจันทร์ จากเดิมเป็นสแลนสีเขียว

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ

ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ ฉบับล่าสุด ปรับตามกำหนดการของ สพฐ. (กรณีเปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 27 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 27 เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับเอกสารของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รับวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รับวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

วันที่ 28 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 26 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 //วันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

ทั้งหมด 60 รายการ
1 / 6