ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนในรูปแบบ onsite ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

มาตรการเตรียมความพร้อม การเปิดเรียนในรูปแบบ onsite ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน จัดตั้งลูกเสือไทย ในวันพฤหัสที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทาน จัดตั้งลูกเสือไทย ในวันพฤหัสที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เวที ใต้อาคาร ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ“รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายเสน่ห์ สุระสังวาลย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ“รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ“รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไท

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณในโอกาสที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ในฐานะ“รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563” จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ งานธนาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได่รับรางวัล "ออมดีเด่น" จากการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมประจำปี 2564 ธนาคารออมสิน และได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ งานธนาคารโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได่รับรางวัล "ออมดีเด่น" จากการประกวดธนาคารโรงเรียน ส่งเสริมการออมประจำปี 2564 ธนาคารออมสิน และได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟาลีน ฮุยดรม กุรุง นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการนานาชาติ ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงฟาลีน ฮุยดรม กุรุง นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1 ในการประกวดแข่งขันเรียงความภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "What are the qualities of Effective leader?" ของสถาบัน Asian Institute of Hospitality Management

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวสกุณา เทียมนาขา อดีตครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จ.ชุมพร

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศึกษาดูงานและร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวสกุณา เทียมนาขา อดีตครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จ.ชุมพร ณ โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น.

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7สี(HD) ถึงแนวทางการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 "สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวช่อง 7สี(HD) ถึงแนวทางการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 "สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับสาธารณสุขเขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียนอายุ 12 – 18 ปี

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

กำหนดการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ม.ปลาย (เข็มที่ 2) และ นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (รอบเก็บตก เฉพาะผู้แจ้งความประสงค์รอบแรก แต่ไม่ได้เดินทางมาฉีดตามวันที่รร.กำหนดเท่านั้น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

กำหนดการฉีดวัคซีน นักเรียนชั้น ม.ปลาย (เข็มที่ 2) และ นักเรียนชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย (รอบเก็บตก เฉพาะผู้แจ้งความประสงค์รอบแรก แต่ไม่ได้เดินทางมาฉีดตามวันที่รร.กำหนดเท่านั้น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จะดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เข็มที่ 2 ให้มาตามตารางการแบ่งรอบฉีดที่กำหนดไว้ รอบเก็บตกเข็มที่ 1 มาได้ในช่วงเวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อย่าลืม - นำบัตรประจำตัวประชาชน - เอกสารแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน - ใบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน - ปากกา **เข็มที่ 2 อย่าลืมให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนและใบคัดกรองก่อนฉีดวัคซีน มาด้วยอีกครั้ง และดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” แล้วลงทะเบียนตนเองในแอปให้เรียบร้อย

วันที่ 29 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 ตุลาคม 2564

ทั้งหมด 107 รายการ
1 / 11