ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แสดงความยินดีกับ นายสุรเดช ประดับเขตร

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แสดงความยินดีกับ นายสุรเดช ประดับเขตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564 และขอยกเลิกการสมัครโดยตรงที่โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ (three hearts) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครทั้งหมดได้จากโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ ลิงก์รับสมัครออนไลน์ https://1th.me/HRjGb

วันที่ 10 มกราคม 2564

สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตามประกาศโรเรียน ฉบับที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2564

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2 ของคณะครู นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563

บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ (COVID-19) ระยะที่ 2 ของคณะครู นักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563

ขอแสดงความยินดีแก่นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ขอแสดงความยินดีแก่นายประจักษ์ น้อยเหนื่อย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ประจำปี 2563 จากคุรุสภา โดยจะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

งานอาคารสถานที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน, เตรียมจุดล้างมือ , เจลล้างมือ จัดเตรียมฉากกั้นในโรงอาหาร ตรวจเช็คการเข้าเข้า-ออกโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัย

งานอาคารสถานที่ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในห้องเรียน, เตรียมจุดล้างมือ , เจลล้างมือ จัดเตรียมฉากกั้นในโรงอาหาร ตรวจเช็คการเข้าเข้า-ออกโรงเรียน และสวมหน้ากากอนามัย

วันที่ 22 ธันวาคม 2563

นายเตชทัต หล้าหิบ หัวหน้าโครงการนานาชาติ และ น.ส. ตวงรัตน์ สนธิแป้น ครูแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน English Program, Mini English Program และ Intern

นายเตชทัต หล้าหิบ หัวหน้าโครงการนานาชาติ และ น.ส. ตวงรัตน์ สนธิแป้น ครูแนะแนว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเลิศหล้า กาญจนาภิเษก เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียน English Program, Mini English Program และ International Programme (Cambridge Curriculum) ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

นางสุขารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมศึกษาดูงาน​และรับฟังบรรยายรายละเอียดทุน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ในระดับอุดมศึกษา ณ โรงงาน​ Prinx​ Chengshan 浦林成山 Chengsh

นางสุขารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวรมณียา อมาตยคง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมศึกษาดูงาน​และรับฟังบรรยายรายละเอียดทุน เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ประเทศจีน ในระดับอุดมศึกษา ณ โรงงาน​ Prinx​ Chengshan 浦林成山 Chengshan​ Group แหล่งผลิตยางรถยนต์ในประเทศไทย จังหวัดชลบุรี วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-13.00 น.

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

S.K.T. OPEN HOUSE 2021

S.K.T. OPEN HOUSE 2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00น. นางสุขารัตน์ ดิสขำ, ดร.ศุภกร สวนสมุทร, นางรัชดา น้อยเพ็ง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านก

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00น. นางสุขารัตน์ ดิสขำ, ดร.ศุภกร สวนสมุทร, นางรัชดา น้อยเพ็ง และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นตัวแทนต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ทั้งหมด 107 รายการ
8 / 11