ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

งานแนะแนว


นายจตุพล  บุญภิญโญ
MR. CHATUPON  BOONPINYO
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวกุมารี  ไชยยะ
MISS KUMAREE  CHAIYA

นางสาวตวงรัตน์  สนธิแป้น
MISS TUANGRAT  SONTHIPAN0ฃ