ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มเทคโนโลยี

 


นางทิพา  ตวงสุวรรณ
MRS. TIPA  TOUNGSUWAN
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยี

นางสาวดรุณี  สุวรรณไตร 
MISS  DARUNEE  SUWANNATRAI 

นางสาวลัดดาวัลย์  ศรีวิลาศ
MISS LADDAWAN  SRIVILARTH

นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
MISS SUKANYA  SEEPAKDEE

นายวรวุธิ์  ล่านพญา
MR. WORAWUT LANPAYA

นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ 
MR. TAWEESAK  SOMSRISA   

นายศักดิ์ศิริ  พามา
MR. SAKSIRI  PAMA