ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

สพฐ. : โรงเรียนไฮสปีดฯ "ยิ่งใหญ่ ยิ่งเจ๋ง"