ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

สุดยอด..เยี่ยมยอด ของรร.รัฐบาล..โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ยุค.4.0 ของจริงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี