ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล

   

      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563


ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ