ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

“งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษ

“งานร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย สพม.1” พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ รต.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ภาพเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ