ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ท่าน ผอ.ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ของเรา มีนโยบายในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอต้อนรับนักเรียนทุกคน

      ตั้งแต่ช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมา ท่าน ผอ.ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ของเรา มีนโยบายในการปรับภูมิทัศน์โดยรอบโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับรอต้อนรับนักเรียนทุกคนกลับสู่ดินแดนแห่งความรักความอบอุ่นภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ