ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

SKT PRE-TEST 2023 มาแล้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ที่สนใจสอบ Pre-test ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท

 

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปะในโครงการ PMAC 2024 World Art Contest ในหัวข้อ “รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย: เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและสุขภาพสำหรับทุกประเทศ” จัดโดย มูลนิธิรางวัลส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปะในโครงการ PMAC 2024 World Art Contest ในหัวข้อ “รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย: เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและสุขภาพสำหรับทุกประเทศ” จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเด็กชายกิตติกร แก่นเมือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ รายการ ดาวดวงใหม่ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยนา

กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ รายการ ดาวดวงใหม่ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยนางสาวสรัชชา ธนาวินท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดครั้งนี้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียน ใน QR-Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง และติดต่อรับเอกสารยินยอมได้ท

ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียน ใน QR-Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง และติดต่อรับเอกสารยินยอมได้ที่ห้องพยาบาล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 ค่าย 1 จำนวน 14 คน แบ่งเป็น วิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 7 คน วิชาเคมี จำนวน 2 คน วิชาชีววิทยา จำนวน 2 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 3 คน และจากค่าย 1 มีผู้ผ่านเข้าสู่ค่าย 2 ดังนี้ ค่าย 2 จำนวน 4 คน แบ่งเป็น วิชาเคมี จำนวน 2 คน วิชาชีววิทยา จำนวน 1 คน วิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 คน ส่วนวิชาภูมิศาสตร์ อยู่ระหว่างรอประกาศ ในโอกาสนี้โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดี และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนอีกครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

วันที่ 11 กันยายน 2566