ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการทดสอบความพร้อม (Pre-test) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ซึ่งในปีนี้ได้รับค

   วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการทดสอบความพร้อม (Pre-test) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการสมัครสอบนับ 2,000 คน ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบคัดเลือกจริง 
#เพราะการสอบเข้าม1_มีเพียงครั้งเดียว!!

 

 

รับชมภาพบรรยากาศการสอบ Pre-test เพิ่มเติม
โดยงานโสตทัศนศึกษาฯและนักเรียนชุมนุม Suanthon Film ได้ที่:
การสอบวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 
https://photos.app.goo.gl/RrNWbxcqqn5iXR638
การสอบวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 
https://photos.app.goo.gl/bUbjZczCqdibxJ7j6
——————————-

 

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

รมต.เกาหลีใต้ เยือน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ MR. LEE MYEONG JA รัฐมนต

รมต.เกาหลีใต้ เยือน สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ MR. LEE MYEONG JA รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา MR.LEE YOUNGSUN รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมเกษตรและสิ่งแวดล้อม MR.CHO HYUN JAE รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวและกีฬา MR. KIM JONG WAN รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งเสริมเกษตรและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะจากประเทศเกาหลีใต้ ในโอกาสเยี่ยมชมการบริหารจัดการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รับชมการแสดงสาธิตการบินอากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทพิชิตเป้าหมายของนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิร้านอาหารยัวร์ซีท ที่สั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มด้วยภาษาอังกฤษ ห้องบิวตี้แอนด์ซาลอน ห้องฟิตเนส จากนั้นคณะรัฐมนตรีฯ นี้ได้ชมพื้นที่สำหรับก่อสร้างสนามฟุตบอล ในเวลาต่อมารับชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดฟ้อนขันดอก เซิ้งกระติ๊บ และตารีมาลากัส ของนักเรียน ในโอกาสนี้ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบของที่ระลึกให้กับคณะรัฐมนตรีฯ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 4 ก.พ. 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ "โครงการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๖" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ "โครงการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมไทย ๒๕๖๖" ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการแข่งขัน เด็กหญิงปรียาณัช วิวัฒน์ธนกุล นักเรียนชั้น ม.๒/๑๓ ได้รับรางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท เกียรติบัตร และของที่ระลึก ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวอาภัสรา ปราสาทภิญโญ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ผนึกกำลังกับ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดศึกลูกหนังเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ พร้อมชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท ชิงชัย 3 รุ่น ทั้ง 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สโมสรบางกอก ซิตี้ เอฟซี ผนึกกำลังกับ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดศึกลูกหนังเยาวชน ชิงถ้วยประทานฯ พร้อมชิงทุนการศึกษา 100,000 บาท ชิงชัย 3 รุ่น ทั้ง 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษา 50% สำหรับโครงการนานาชาติ Year 8 และ Year 11 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนสอบชิงทุนการศึกษา 50% สำหรับโครงการนานาชาติ Year 8 และ Year 11 รับสมัครออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-6 ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ระดับ ม.4-6 ระดับชาติ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ผู้เข้าแข่งขัน 1. นายธนวินท์ เกียรติกังวาฬไกล ม.6/11 2. นายอรรถกร มหาสุข ม.4/10 3. นายธนดล แกมทอง ม.5/3 ผู้ควบคุม 1. นายพิชญ์พิชาภพ นามศรีฐาน 2. นางสาวฐิติมา วงษ์สีทา

วันที่ 31 มกราคม 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. ชั้น 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), Intensive English Program (IEP), International Programme (IP) และ Robot - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), International Programme (IP), Gifted และ Robot - ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนฉบับเต็มได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1wlB66NRRdSOyfBWR4AeRrxqifrUNnaVv?usp=share_link สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-1888 ต่อ 1 (กลุ่มบริหารวิชาการ) หรือต่อ 1181 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) หรือ ไลน์สวนธนฯ แฟนคลับ: https://lin.ee/X7uVlNy

วันที่ 31 มกราคม 2566