ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศอื่นๆ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Cooking Lab

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เรื่อง การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Cooking Lab

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททุนเรียนฟรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 31 มกราคม 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ English Program เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566

ประกาศ  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  เรื่อง ประกาศคะแนนการสอบ Pre-Test ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 มกราคม 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 มกราคม 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบ Pre-test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อการสอบ Pre-test ห้องเรียนปกติ เข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประกาศรายชื่อครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 วันที่ 12 มกราคม 2566)

วันที่ 6 มกราคม 2566