ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ International Programme: IP ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ International Programme: IP  ระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

 

ประกาศอื่นๆ

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2023) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2023) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2023) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp 2023) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ประกาศตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน A ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง ผลการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) การแข่งขันทักษะวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาคกลาง โซน A ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

วันที่ 23 มิถุนายน 2566

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อที่ดิน ขนาด 1 ไร่)

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซื้อที่ดิน ขนาด 1 ไร่)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566