ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ในสังคมยุค Disruption กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นนักนวัตกรที่มีสมรรถนะ เป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แบบTransformational Leadership เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการร่วมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์ กลุ่มสาระ

      ในสังคมยุค Disruption กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  มุ่งสร้างนักเรียนให้เป็นนักนวัตกรที่มีสมรรถนะ เป็นผู้นำตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน แบบTransformational Leadership เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและการร่วมเป็นพลเมืองพลโลกที่สมบูรณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สร้างการเล่นรู้ แบบ Play And Learn = Plearn 
คือการจัดการเรียนการสอนแบบเล่นปนเรียน ให้ของเล่นอย่าง LEGO เป็นฐานในการระดมความคิดของนักเรียน ตามรากศัพท์คำว่า LEG GODT ในภาษาเดนิช ????????แปลว่า play well หรือการเล่นยอดเยี่ยมนั่นเอง
ในรายวิชา Thailand Only ???????? ระดับชั้น ม.2 
นักเรียนจะได้ออกแบบชุมชนในฝันของตนในอนาคตที่นักเรียนต้องการ และ นำเสนอแนวทางการพัฒนาในฐานะพลเมือง  
ในรายวิชาสังคมศึกษา (ภูมิศาสตร์)  ระดับชั้น ม.5 
นักเรียนจะได้ออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในอนาคตที่จะออกมาตอบโจทย์ ที่เครื่องมือในปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการได้ 
 ทั้งนี้ การประเมินผลดูจากนักเรียน
-ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
-แนวทางการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เดิมผสานความรู้ใหม่ของนักเรียน
-การสะท้อนปัญหาในปัจจุบัน โดยสังเกตจากการยกปัญหามาเพื่อจะแก้ไข
-คุณค่าในการตระหนักและอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าและทรัพยากรธรรมชาติ 
-ทักษะการสื่อสาร แบบElevator Pitch การนำเสนอ (Pitch) ภายในระยะเวลาสั้นๆ  เพื่อสรุปใจความสำคัญ
ที่หนึ่งฝั่งธน ต้องสวน'ธน เท่านั้น
สวนกุหลาบต้องไว้ลาย


บทความอื่นๆ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี รวมใจภักดิ์เรารักกรมสมเด็จพระเทพฯ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้สิทธิ์และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ The 21th International RobotChallenge Championship ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชา

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้สิทธิ์และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ The 21th International RobotChallenge Championship ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสวุฒิ บวรวิภาดากุล คณะกรรมการชุมนุม ROBO & IOT โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ(โครงการพิเศษ)(V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทย

ขอแสดงความยินดีกับ นายภาสวุฒิ บวรวิภาดากุล คณะกรรมการชุมนุม ROBO & IOT โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมยานยนต์และระบบอัตโนมัติ(โครงการพิเศษ)(V-TECH) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สุดปัง เปิดตัวเครื่อบินโมดลใหม่ล่าสุด SKT Yotta Big Bird (เจ้านกยักษ์ ) ท่านผู้อำนวยการ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา พร้อมด้วยท่านรอง สุชารัตน์ ดิสขำ เมตตาเจิมเครื่องเป็นสิริมงคลก่อนการทดสอบบิน เจ้านกยักษ์ลอยบนน่านฟ้า สกธ. อย่างสง่างาม

สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สุดปัง เปิดตัวเครื่อบินโมดลใหม่ล่าสุด SKT Yotta Big Bird (เจ้านกยักษ์ ) ท่านผู้อำนวยการ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา พร้อมด้วยท่านรอง สุชารัตน์ ดิสขำ เมตตาเจิมเครื่องเป็นสิริมงคลก่อนการทดสอบบิน เจ้านกยักษ์ลอยบนน่านฟ้า สกธ. อย่างสง่างาม

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วม ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงระบำพัด การเต้น Cover Dance และการเดินแฟชันโชว์ Mister and Miss Chinese 2024 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทวีศักด

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ให้เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วิศิษฎางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านขับร้อง ดนตรี และการแสดง นายชินกฤต บุญประกอบ นายประยงค์ ชื่นเย็น และผศ.ดร.สุรินทร์ เมทะนี (ครูเบิร์ด) มาเป็นคณะกรรมการตัดสิน โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งประเภท ก และ ข จำนวนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี วันที่ 28 มกราคม 2567 (ภาพกิจกรรมบางส่วนเท่านั้น)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567