ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ครบรอบ 133 ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

 

    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ครบรอบ 133 ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
ผลการแข่งขัน     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ชนะ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา  3-2 ประตู ฝึกซ้อมโดย..นายธนสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

วันที่ 11 กันยายน 2566

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำทีมประชุมเตรียมความพร้อม สำรวจการจัดกิจกรรมค่าย Summer Camp ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน วิทยาเขต Qingdao ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีนักเ

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำทีมประชุมเตรียมความพร้อม สำรวจการจัดกิจกรรมค่าย Summer Camp ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน วิทยาเขต Qingdao ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมจำนวน 130 คน อีกทั้งยังประชุมเจรจาบรรลุข้อตกลงหลักสูตรหุ่นยนต์ใต้น้ำ Summer Camp ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน ยินดีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ให้นักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเด็กไทยยุค Land Bridge และกิจกรรมสุดท้ายคือการลงนามความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน โดยมีโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมการลงนาม 25 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน.

วันที่ 5 กันยายน 2566

การการันตีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่คู่แข่ง แต่อยู่กับการแข่งขันกับตนเองเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - มีความยินดีจะประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอล

การการันตีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่คู่แข่ง แต่อยู่กับการแข่งขันกับตนเองเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - มีความยินดีจะประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน 7 ราย 1. นายก้องภพ บุญยฤทธิ์ 2. นางสาวกัณฑิมา จันปุ่ม 3. นายธนกฤต เพชรอำไพ 4. นายพิชัยยุทธ จิณะไชย 5. นางสาวมนธิรา วงศ์วิสิฐตระกูล 6. นางสาวรวิสรา ศักดิ์คุณธรรม 7. นายศักดิ์ชัย ขุมรามัญ ขอบพระคุณมิตรภาพทางการศึกษาที่แท้จริง ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้โอกาส และดูแลนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ Team Vanila จาก SKT COM

ขอแสดงความยินดี กับ Team Vanila สมาชิกทีม 1. นายอัครวิทย์ ศรีวัณโณ 2. นายภูตะวัน จูเปรมปรี 3. นายทิวัตถ์ แพงสาร 4. นายชวัลกร ฐานพงศ์พันธุ์ 5. นายอิทธิพัทธ์ ภูดวงจิต 6. นางสาวลักษิกา สุทธิเชษฐ์ นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศ ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ MAKEX Thailand Robotics Competition 2023 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Sumo Robot : Sumo STEM 2 kg. จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2023 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้า

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Sumo Robot : Sumo STEM 2 kg. จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2023 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566