ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี กับ นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง นักเรียนชุมนุม Robo & IoT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น Junior Mentor (พี่เลี้ยงค่าย) โครงการ Creative AI Camp 2023 "AI as a Human Being " “กับภารกิจ ส่

บทความอื่นๆ

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ในรายการ "ครูเต้ยจัดให้คัพ" ประเภทหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า... นักกีฬาฟุตซอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล ในรายการ "ครูเต้ยจัดให้คัพ" ประเภทหญิง ผลการแข่งขันปรากฏว่า... นักกีฬาฟุตซอลหญิงโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

เพราะการเป็นโรงเรียนเหนือมาตรฐาน ต้องมีการพัฒนาเป็นมิตร และต้องกล้าคิดที่จะเป็นผู้นำ เน้นสร้างการศึกษา ไม่เน้นสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เพราะการเป็นโรงเรียนเหนือมาตรฐาน ต้องมีการพัฒนาเป็นมิตร และต้องกล้าคิดที่จะเป็นผู้นำ เน้นสร้างการศึกษา ไม่เน้นสร้างภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา มุ่งพัฒนาโรงเรียน สู่การเป็นโรงเรียนนวัตกรรม ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงการศึกษา จัดการอบรมการใช้สื่อการเรียนสอน classpoint ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ active learning วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (Social Learning Center) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นทางทิศตะวันตก กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา จะไม่หยุดพัฒนา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์ ชยาภัม รองประธานชุม ROBO & IOT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ในโครงการ Early Admission For Internation

ขอแสดงความยินดี กับ นายอัครวินท์ ชยาภัม รองประธานชุม ROBO & IOT นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ ในโครงการ Early Admission For International Program ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

อีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี!! ขอแสดงความยินดี นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และชุมนุม Robo & IoT ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Arduino

อีกหนึ่งรางวัลชนะเลิศ ตอกย้ำความสำเร็จของนักเรียนหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ พร้อมสิทธิ์ในการศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี!! ขอแสดงความยินดี นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ และชุมนุม Robo & IoT ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “Arduino Explore IoT Kit ธีม Museum Safety Security” ในงาน “Arduino Education Day Thailand 2023” จัดโดย บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2566 ผลการแข่งขัน ทีมจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมสิทธิ์ได้รับการศึกษาดูงาน ณ บริษัท Arduino ประเทศอิตาลี โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1. นายธนนรินทร์ ใจแจ้ง ม.5/2 2. นายศักรนันท์ ศรีสวัสดิ์ ม.5/11 3. นายนภัสกรณ์ โพธิ์หล้า ม.5/11 4. นายภูริ เตชตรีสุคนธ์ ม.5/11 #MakeXThailand #arduinoeducationdaythailand #Arduino

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT "ผ่าน" ในระดับ N4 - N5 合格おめでとうございます。

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT "ผ่าน" ในระดับ N4 - N5 合格おめでとうございます。

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ เมื่อวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.รางวัล 1st Runner-up (Silver Medal) รายการ Autonomous Sumo Robot 1Kg (Family) 2.รางวัล 1st Runner-up (SILVER Medal) รายการ Line Tracing iBeam (Senior) 3.รางวัล Gold Award รายการ Programming LineTracing (Senior) 4.รางวัล 3rd Runner-up (Bronze Medal) รายการ Autonomous Sumo Robot 2.5Kg (STEM) 5.รางวัล 3rd Runner-up (Bronze Medal) รายการ Move The Can (Senior)

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566