ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปะในโครงการ PMAC 2024 World Art Contest ในหัวข้อ “รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย: เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและสุขภาพสำหรับทุกประเทศ” จัดโดย มูลนิธิรางวัลส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดศิลปะในโครงการ PMAC 2024 World Art Contest ในหัวข้อ “รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้ความหลากหลาย: เสริมสร้างความเป็นส่วนหนึ่งและสุขภาพสำหรับทุกประเทศ” จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเด็กชายกิตติกร แก่นเมือง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 1 ธันวาคม 2566

กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ รายการ ดาวดวงใหม่ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยนา

กิจกรรมดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงรอบชิงชนะเลิศ รายการ ดาวดวงใหม่ ในงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา โดยนางสาวสรัชชา ธนาวินท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดครั้งนี้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียน ใน QR-Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง และติดต่อรับเอกสารยินยอมได้ท

ประชาสัมพันธ์จากงานอนามัย เรื่อง การให้บริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับนักเรียนหญิง อายุ 11-20 ปี ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) หากนักเรียนคนใดสนใจสามารถลงทะเบียน ใน QR-Code ตามโปสเตอร์ด้านล่าง และติดต่อรับเอกสารยินยอมได้ที่ห้องพยาบาล

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2567

เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 ตุลาคม 2566

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

ขอแสดงความยินดี ลูกสวน'ธน คนเก่ง

วันที่ 11 กันยายน 2566

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำทีมประชุมเตรียมความพร้อม สำรวจการจัดกิจกรรมค่าย Summer Camp ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน วิทยาเขต Qingdao ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีนักเ

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำทีมประชุมเตรียมความพร้อม สำรวจการจัดกิจกรรมค่าย Summer Camp ห้องเรียนวิทยาศาสตร์และค่ายภาษาวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน วิทยาเขต Qingdao ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม โดยมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมจำนวน 130 คน อีกทั้งยังประชุมเจรจาบรรลุข้อตกลงหลักสูตรหุ่นยนต์ใต้น้ำ Summer Camp ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน ยินดีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ให้นักเรียนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเด็กไทยยุค Land Bridge และกิจกรรมสุดท้ายคือการลงนามความร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กับ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน โดยมีโรงเรียนชั้นนำของประเทศไทยเข้าร่วมการลงนาม 25 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน.

วันที่ 5 กันยายน 2566