ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประกาศ

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในจังหวัดสมุทรสาคร

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ในจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 20 ธันวาคม 2563

เอกสารรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Pay-in) ผ่านระบบบัญชีธนาคาร

เอกสารรับชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี (Pay-in) ผ่านระบบบัญชีธนาคาร

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง)

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ปรับปรุง)

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเรียนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เรื่อง โครงการภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนเรียนเรียนฟรีโครงการภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 ธันวาคม 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

โครงการนานาชาติ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียน และชิงทุน 50 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2563

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ประกาศโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ธนบุรี เรื่องการจัดการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563

สวน'ธน สมานมิตร คิดถึงศิษย์ ส.ก.ธ. กราบครู ดูน้อง มองโรงเรียน

สวน'ธน สมานมิตร คิดถึงศิษย์ ส.ก.ธ. กราบครู ดูน้อง มองโรงเรียน

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

ทั้งหมด 137 รายการ
13 / 14