ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรี

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยนายพิศณุ ศรีพล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ที่ปรึกษาพิเศษ สพฐ. นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูมาลินี รัตนมาลี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในโอกาสย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม วันที่ 29 มีนาคม 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564

สถิติการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2564

วันที่ 24 มีนาคม 2564

กำหนดการ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการ การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 20 มีนาคม 2564

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้กำลังใจคณะคุณครู ส.ก.ธ. ในการเปิดเรียนวันที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563 หลังจากทำการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเวลาสองเดือน

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้กำลังใจคณะคุณครู ส.ก.ธ. ในการเปิดเรียนวันที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2563 หลังจากทำการเรียนการสอนออนไลน์เป็นเวลาสองเดือน

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ส.ก.ธ. ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

ส.ก.ธ. ร่วมใจป้องกันภัย COVID-19

วันที่ 4 มีนาคม 2564

มาตรการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

มาตรการเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2564

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ด้านการรับ-ส่งนักเรียน การคัดกรอง และการมาติดต่อราชการ

มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ด้านการรับ-ส่งนักเรียน การคัดกรอง และการมาติดต่อราชการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานบุคคล

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แสดงความยินดีกับ นายสุรเดช ประดับเขตร

นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี แสดงความยินดีกับ นายสุรเดช ประดับเขตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครสอบ Pre-Test ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 17 กุมภาพันธ์ 2564 และขอยกเลิกการสมัครโดยตรงที่โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ (three hearts) ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการสมัครทั้งหมดได้จากโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยนี้ ลิงก์รับสมัครออนไลน์ https://1th.me/HRjGb

วันที่ 10 มกราคม 2564

สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ตามประกาศโรเรียน ฉบับที่ 3

วันที่ 8 มกราคม 2564

ทั้งหมด 194 รายการ
16 / 20