ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Scouts go Solar โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดก

วันเสาร์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Scouts go Solar โดยมี นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกับ นายชาญศักดิ์ สงวนเกียรติสุข ที่ปรึกษากิจกรรมลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และคณะวิทยากร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Scouts go Solar” ๑ ในโครงการ earthtribe ของสำนักงานลูกเสือโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม สภาวะโลกร้อน และการใช้พลังงานสะอาด ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ โดยมีลูกเสือ และเนตรนารี เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Scouts go Solar จำนวน ๖๐ คน จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จำนวน ๕๒ คน และโรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง จำนวน ๘ คน ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 26 กันยายน 2563

ในนามคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญศักดิ์ สงวนเกียรติสุข ที่ปรึกษากิจการลูกเสือ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึก

ในนามคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชาญศักดิ์ สงวนเกียรติสุข ที่ปรึกษากิจการลูกเสือ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในโอกาสที่ได้รับพิจารณาเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ​ โดยได้รับเข็มลูกเสือเสมาเชิดชู​เกียรติ​ ประเภทผู้สนับสนุน(ส่วนกลาง) จากสำนักงานปลัดกระทรวง​ศึกษาธิการ ประจำปี​ 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563

ประชุมกลุ่มโรงเรียน สพม.1 กลุ่มที่ 5 ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่ม 5 แสดงความยินดีกับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี 2563 และ แสด

ประชุมกลุ่มโรงเรียน สพม.1 กลุ่มที่ 5 ผอ.พิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่ม 5 แสดงความยินดีกับ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปี 2563 และ แสดงความยินดีกับ ผอ.วิเชียร ชุติมาสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับ ผอ.วิธาน พรมสินธุศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกลุ่มโรงเรียนกลุ่ม 5 คนใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ fablab และฟังการนำเสนอผลงานโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (Fa

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโอกาสตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ fablab และฟังการนำเสนอผลงานโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (FabLab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020)

วันที่ 21 กันยายน 2563

ข่าวดี จากเครือข่าย ผปค.ส.ก.ธ.มีรางวัลพิ่มเติมให้ในรายการแข่งขัน S.K T. Yong Creative Food Contest 2020 ลำดับที่ 1. บัตรรับประทานอาหารร้านครัวกัปตันซีฟู๊ด 5,000 บาท น้ำมันพืชตราองุ่น 9 ลัง บัตรดูหนังฟรีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 6 ที่นั่ง ลำดับที่ 2 บัตรร

ข่าวดี จากเครือข่าย ผปค.ส.ก.ธ.มีรางวัลพิ่มเติมให้ในรายการแข่งขัน S.K T. Yong Creative Food Contest 2020 ลำดับที่ 1. บัตรรับประทานอาหารร้านครัวกัปตันซีฟู๊ด 5,000 บาท น้ำมันพืชตราองุ่น 9 ลัง บัตรดูหนังฟรีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 6 ที่นั่ง ลำดับที่ 2 บัตรรับประทานอาหารร้านครัวกัปตันซีฟู๊ด 3,000 บาท น้ำมันพืชตราองุ่น 6 ลัง บัตรดูหนังฟรีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 6 ที่นั่ง ลำดับที่ 3 บัตรรับประทานอาหารร้านครัวกัปตันซีฟู๊ด 2,000 บาท น้ำมันพืชตราองุ่น 6 ลัง บัตรดูหนังฟรีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 6 ที่นั่ง ชมเชย 6 ทีม น้ำพืชตราองุ่น ทีมละ 3 ลังพร้อมบัตรดูหนังฟรีเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทีมละ 6 ที่นั่ง

วันที่ 21 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าค่าย English Camp ณ ไร่ทองสมบูรณ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ได้

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าค่าย English Camp ณ ไร่ทองสมบูรณ์ ซึ่งจัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จากกิจกรรมดังกล่าวทำให้นักเรียนได้รับความสนุกสนาน ได้ทักษะภาษาและได้เรียนรู้ทักษะชีวิตจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ย.63 (Day Camp ไม่ค้างคืน) โดยวันที่ 18-19 ก.ย.63 นักเรียนทำกิจกรรม ที่โรงเรียน และวันที่ 20 ก.ย.63 ทำกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ไร่ทองสมบูรณ์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 20 กันยายน 2563

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่นชม S.K.T. Knowledge Center แหล่งเรียนรู้สุดทันสมัยใน รร.มัธยม" วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ยมชม SKT Barber & Salon แหล่งเรียนร

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชื่นชม S.K.T. Knowledge Center แหล่งเรียนรู้สุดทันสมัยใน รร.มัธยม" วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเยี่ยมชม SKT Barber & Salon แหล่งเรียนรู้ทางธุรกิจใหม่ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี และรับบริการตัด สระ ไดร์ผม พร้อมทั้งชื่นชมโรงเรียนที่สร้างศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้ และทักษะอาชีพให้นักเรียนได้มีแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต ในโอกาสนี้ท่านผู้ช่วยเลขาฯ ได้แนะนำให้โรงเรียนตั้งชื่อเป็น S.K.T. Knowledge Center ศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายอันมีประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งนายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จะนำคำแนะนำดังกล่าวจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา มาเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

วันที่ 18 กันยายน 2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผอ.ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ก่อนส่งมอบงาน ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณให้เด็กๆได้มีสื่อหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอนcodingเชิงวิศวกรรมในปีการศึกษานี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผอ.ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ก่อนส่งมอบงาน ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณให้เด็กๆได้มีสื่อหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอนcodingเชิงวิศวกรรมในปีการศึกษานี้

วันที่ 14 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักดนตรีวง #SKTband ที่จะเข้าประกวดวงดนตรี "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10" ชิงถ้วยพระราชทานอย่างใกล้ชิด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักดนตรีวง #SKTband ที่จะเข้าประกวดวงดนตรี "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10" ชิงถ้วยพระราชทานอย่างใกล้ชิด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563

ทั้งหมด 163 รายการ
16 / 17