ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผอ.ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ก่อนส่งมอบงาน ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณให้เด็กๆได้มีสื่อหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอนcodingเชิงวิศวกรรมในปีการศึกษานี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ผอ.ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ก่อนส่งมอบงาน ในการนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารทุกท่านที่ได้อนุมัติงบประมาณให้เด็กๆได้มีสื่อหุ่นยนต์ใช้ในการเรียนการสอนcodingเชิงวิศวกรรมในปีการศึกษานี้

วันที่ 14 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักดนตรีวง #SKTband ที่จะเข้าประกวดวงดนตรี "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10" ชิงถ้วยพระราชทานอย่างใกล้ชิด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เดินทางมาเยี่ยมชมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักดนตรีวง #SKTband ที่จะเข้าประกวดวงดนตรี "บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ปีที่ 10" ชิงถ้วยพระราชทานอย่างใกล้ชิด ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ ส.ก.ธ. วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายภายใต้หัวข้อ อุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

วันที่ 2 กันยายน 2563

แจ้งการเรียนออนไลน์ทั้งระบบในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอใช้สถานที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรีในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมงานเกษียณอายุราชการของผู้บริหารและครูโรงเรียนในเขตพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 67 โรงเรียน

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล 9 คน

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอล 9 คน รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รายการ BANGKOK U-15 THAILAND YOUTH CUP 2020

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งหมด 186 รายการ
19 / 19