ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต รำไพ ครูกลุ่มงานแนะแนว

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายชยุต รำไพ ครูกลุ่มงานแนะแนว

วันที่ 3 ตุลาคม 2564

“Quarantine couldn’t stop us from graduating… looking forward to seeing what the future holds!” Congratulations to Year 10 Suankularb Wittayalai Thonburi - International Programme in the occasion of 2021 Graduation

“Quarantine couldn’t stop us from graduating… looking forward to seeing what the future holds!” Congratulations to Year 10 Suankularb Wittayalai Thonburi - International Programme in the occasion of 2021 Graduation

วันที่ 1 เมษายน 2564

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม และผลงานต่า

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เพื่อแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรม และผลงานต่างๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 19 ตุลาคม 2563

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop SCOUTS GO SOLAR “แสงจากฟ้าเพื่อน้องได้อ่านหนังสือ” จัดทำโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ได้ใช้อ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาค่ำคืน

ลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop SCOUTS GO SOLAR “แสงจากฟ้าเพื่อน้องได้อ่านหนังสือ” จัดทำโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อนำไปมอบให้กับน้องๆ ที่ด้อยโอกาส ได้ใช้อ่านหนังสือและทำการบ้านในเวลาค่ำคืน

วันที่ 29 กันยายน 2563

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กราบนมัสการลาหลวงพ่อ วราห์ ปุญฺญวโร พระครูวิสิษฎ์พิทยาคม เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระคุณท่านได้เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิ

นายพิศณุ ศรีพล ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กราบนมัสการลาหลวงพ่อ วราห์ ปุญฺญวโร พระครูวิสิษฎ์พิทยาคม เนื่องในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ วัดโพธิทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งพระคุณท่านได้เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 ให้กับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 16 กันยายน 2563

ขอขอบพระคุณคุณชาลิสา ธนิกกุล คุณแม่น้องไกด์ SKT09 ที่มอบหมวกนิรภัยให้กับงานวินัยและจราจรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางจราจรต่อไป

ขอขอบพระคุณคุณชาลิสา ธนิกกุล คุณแม่น้องไกด์ SKT09 ที่มอบหมวกนิรภัยให้กับงานวินัยและจราจรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยทางโรงเรียนจะดำเนินการมอบให้กับนักเรียนที่ครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์เพื่อป้องกันอุบัติภัยทางจราจรต่อไป

วันที่ 14 กันยายน 2563

ทั้งหมด 36 รายการ
4 / 4