ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

บทความ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม SKT Open House 2023 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานการจัดกิจกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษใน

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรม SKT Open House 2023 กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ทำความรู้จักโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ประธานการจัดกิจกรรม ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการจัดการศึกษาของสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี” และได้รับเกียรติจาก นายพิศณุ ศรีพล นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าฯ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เลือกโรงเรียนแบบไหนที่โดนใจลูก ถูกใจผู้ปกครอง” นอกจากนี้ ยังมีการแนะนำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ EP MEP IP Gifted IEP Robot และห้องเรียนปกติ การเปิดตัวแผนการเรียนใหม่ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ (ผู้ประกอบการยุคใหม่)(ม.ปลาย) เวทีเสวนาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นิทรรศการผลงานกิจกรรมของทุกกลุ่มสาระฯ การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการแสดงของนักเรียนชุมนุมต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอันมาก

วันที่ 31 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพิมพ์นัฎชนก ภิรมย์พร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๔ นักเรียนชมรมดนตรีไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงพิมพ์นัฎชนก ภิรมย์พร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒/๑๔ นักเรียนชมรมดนตรีไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย” (รอบชิงชนะเลิศ) ประเภทซอด้วง ตามโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (การบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน ครั้งที่ ๕) งานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ ครูผู้ฝึกซ้อม ๑. นายสิทธิพล ศรีมานะสุวรรณ ๒. นายพชร วงค์ลังกา

วันที่ 23 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนแผนการเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล Performance Award รายการ Cart Rolling Ball จากการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2022 และ

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนแผนการเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัล Performance Award รายการ Cart Rolling Ball จากการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2022 และ รางวัล Technical Award รายการ ตะกร้อลอดห่วง จากการแข่งขันหุ่นยนต์ Robot Sports Challenge 2023

วันที่ 18 มกราคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2566 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปี 2566 ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Thank you to the Faculty of Engineering at Chulalongkorn University for hosting the international program students of Suankularb Wittayalai Thonburi and Nontaburi School for this one-day activity. We are grateful for the opportunity for our students to vi

Thank you to the Faculty of Engineering at Chulalongkorn University for hosting the international program students of Suankularb Wittayalai Thonburi and Nontaburi School for this one-day activity. We are grateful for the opportunity for our students to visit your state-of-the-art facilities and learn from your experts in the field of engineering. We appreciate the time and effort that went into organizing this activity, and we are sure that our students will have a great experience and learn a lot from your expertise. This is a valuable and enlightening experience for our students, and we are confident that they will take what they have learned here and apply it to their studies and future careers. Once again, thank you for your hospitality and for sharing your knowledge and expertise with our students. We look forward to future opportunities to collaborate and learn from each other. https://online.anyflip.com/asdzj/kzfv/mobi https://drive.google.com/.../1AayXmvRQP4qte9iS4yGrVIql28f...

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี ทีม URANUS_SKT โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Innovative Robot ประเภท Incredible Machine ในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2022

ขอแสดงความยินดี ทีม URANUS_SKT โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรายการ Innovative Robot ประเภท Incredible Machine ในการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2022 โดยมีสมาชิกทีมดังนี้ 1.นายธนกร เถระพัฒน์ ม.6/2 2.นายชยากร ชื่นประเสริฐ ม.6/2 3.นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง ม.5/4 4.นายธีรนพ ตั้งไพศาลสกุล ม.5/4 และ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก ม.4/10 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในรายการ Sumo STEM รุ่น 2 kg.

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงอชิรญา ฉายางาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงอชิรญา ฉายางาม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด รุ่นคาเด็ท ไม่เกิน 41 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "มหาชัยเกมส์" รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 และเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติที่จังหวัดนครสวรรค์ต่อไป

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

งานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการนำกระทงที่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 364 ใบ มอบให้วัดหัวกระบือ เพื่อร่วมกิจกร

งานสัมพันธ์ชุมชน กลุ่มบริหารทั่วไป นำโดย ดร.ศุภกร สวนสมุทร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการนำกระทงที่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ร่วมกันจัดทำขึ้น จำนวนทั้งสิ้น 364 ใบ มอบให้วัดหัวกระบือ เพื่อร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ วัดหัวกระบือ เขตบางขุนเทียน กทม. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน วงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชมรมดนตรีไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน วงสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชมรมดนตรีไทยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ผ่านเข้าสู่ รอบรองชนะเลิศ

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

นางสาวดรุณี สุวรรณไตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Code Kathon ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ “

ในวันที่ 14-17 กรกฎาคม 2565 นางสาวดรุณี สุวรรณไตร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “Code Kathon ยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมอัจฉริยะ “ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลจากการแข่งขัน ทีม SKT01 ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนในระดับภาคกลางเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยมีสมาชิกในทีมดังนี้ 1. นายจักริน เปี่ยมสาคร 2. นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก 3. นายธนิสร แก้วหลากสี 4. นายรพีพงศ์ เมฆผึ้ง

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ทั้งหมด 61 รายการ
4 / 7