ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

การการันตีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่คู่แข่ง แต่อยู่กับการแข่งขันกับตนเองเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - มีความยินดีจะประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอล

การการันตีคุณภาพไม่ได้วัดกันที่คู่แข่ง แต่อยู่กับการแข่งขันกับตนเองเพื่อตอกย้ำความสำเร็จ - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - มีความยินดีจะประกาศ ผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 ของศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน 7 ราย 1. นายก้องภพ บุญยฤทธิ์ 2. นางสาวกัณฑิมา จันปุ่ม 3. นายธนกฤต เพชรอำไพ 4. นายพิชัยยุทธ จิณะไชย 5. นางสาวมนธิรา วงศ์วิสิฐตระกูล 6. นางสาวรวิสรา ศักดิ์คุณธรรม 7. นายศักดิ์ชัย ขุมรามัญ ขอบพระคุณมิตรภาพทางการศึกษาที่แท้จริง ศูนย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้โอกาส และดูแลนักเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2566

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลา

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลาประมาณ 08.10 น นางสุชารัตน์ ดิสขำ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ Team Vanila จาก SKT COM

ขอแสดงความยินดี กับ Team Vanila สมาชิกทีม 1. นายอัครวิทย์ ศรีวัณโณ 2. นายภูตะวัน จูเปรมปรี 3. นายทิวัตถ์ แพงสาร 4. นายชวัลกร ฐานพงศ์พันธุ์ 5. นายอิทธิพัทธ์ ภูดวงจิต 6. นางสาวลักษิกา สุทธิเชษฐ์ นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศ ในรายการแข่งขันหุ่นยนต์ MAKEX Thailand Robotics Competition 2023 เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2566 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Sumo Robot : Sumo STEM 2 kg. จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2023 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้า

ขอแสดงความยินดี กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Sumo Robot : Sumo STEM 2 kg. จากการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand 2023 เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้าเซียร์รังสิต ปทุมธานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนรัตน์ นันทบุตร และ นายศักรนันท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางทิพ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธนรัตน์ นันทบุตร และ นายศักรนันท์ ศรีสวัสดิ์ นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นางทิพา ตวงสุวรรณ โค้ชที่ปรึกษาทีม

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ครบรอบ 133 ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี เนื่องในงานวันสถาปนาโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ครบรอบ 133 ปี ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กทม. เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 ผลการแข่งขัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ชนะ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 3-2 ประตู ฝึกซ้อมโดย..นายธนสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์

วันที่ 21 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ปีการศึกษา 2566 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 19 สิงหาคม 2566

วันที่ 19 สิงหาคม 2566

ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มิติของการศึกษาใหม่พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ระดับมัธยมที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ห้องศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี มิติของการศึกษาใหม่พร้อมอุปกรณ์การเรียนรู้ภูมิศาสตร์ระดับมัธยมที่ทันสมัยแห่งแรกในประเทศ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

เสียงระฆังของความสำเร็จดัง อุโฆษ อยู่ในดินแดนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อีกครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินเตรียมความพร้อมความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนทั้ง 26 คน ก่อนการสอบค่าย 1 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์จุฬา

เสียงระฆังของความสำเร็จดัง อุโฆษ อยู่ในดินแดนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี อีกครั้ง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ดำเนินเตรียมความพร้อมความรู้ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนตัวแทนโรงเรียนทั้ง 26 คน ก่อนการสอบค่าย 1 เพื่อเป็นตัวแทนศูนย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในการสอบภูมิศาสตร์ โอลิมปิก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ผ่านการอบรมความรู้จาก จุฬาลงกรณ์ เป็นวิทยากร เดินหน้าล่าเหรียญรางวัลที่ 4 ในปีที่ 4 ของการเข้าร่วมเป็นตัวแทนศูนย์จุฬาลงกรณ์ เพื่อสร้างความสำเร็จและนักนวัตกรชั้นเลิศ สู่ดินแดน สวนฯ ฝั่งธน โรงเรียนแห่งนวัตกรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีภาวะผู้นำ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สากล

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ผลกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2566 ระดับมัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนติศร ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ผลกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา กฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี2566 ระดับมัธยมศึกษา วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 11.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเนติศร ชั้น 10 อาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้

วันที่ 18 สิงหาคม 2566

ทั้งหมด 194 รายการ
2 / 20