ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ปีการศึกษา 2566 - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารหอประชุม 9 ปี ส.ก.ธ. ชั้น 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), Intensive English Program (IEP), International Programme (IP) และ Robot - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), International Programme (IP), Gifted และ Robot - ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักเรียนฉบับเต็มได้ที่: https://drive.google.com/drive/folders/1wlB66NRRdSOyfBWR4AeRrxqifrUNnaVv?usp=share_link สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-100-1888 ต่อ 1 (กลุ่มบริหารวิชาการ) หรือต่อ 1181 (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) หรือ ไลน์สวนธนฯ แฟนคลับ: https://lin.ee/X7uVlNy

วันที่ 31 มกราคม 2566

ประมวลภาพบรรยากาศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

ประมวลภาพบรรยากาศ การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ครั้งที่ 5 พุทธศักราช 2565 ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ของนักเรียนชมรมดนตรีไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่เข้าร่วมการประกวดในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1. นายรวิศปรัชญ์ ต๊ะสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/13 ประเภทเครื่องดนตรีระนาดเอก 2. เด็กหญิง พิมพ์นัฎชนก ภิรมย์พร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 ประเภทเครื่องดนตรีซอด้วง ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายสิทธิพล ศรีมานะสุวรรณ 2. นายพชร วงค์ลังกา

วันที่ 23 มกราคม 2566

วันที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 10 ทีมสุดท้าย จากการคัดเลือก 80 ทีม ทั่วประเทศ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ

วันที่ 19 มกราคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรอบ 10 ทีมสุดท้าย จากการคัดเลือก 80 ทีม ทั่วประเทศ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมรับเงินรางวัล 15,000 บาท โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และสิทธิพิเศษในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1. นายอัครวินท์ ชยาภัม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 2. นางสาวทิตาวีร์ ไพบูลย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 3. นางสาวจิตรวรรณ พหลทัพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12 ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวดรุณี สุวรรณไตร 2. นายยุรนันท์ คำบัวพา

วันที่ 23 มกราคม 2566

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการทดสอบความพร้อม (Pre-test) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ซึ่งในปีนี้ได้รับค

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการทดสอบความพร้อม (Pre-test) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ซึ่งในปีนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมการสมัครสอบนับ 2,000 คน ถือเป็นโอกาสดีที่นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนสอบคัดเลือกจริง #เพราะการสอบเข้าม1_มีเพียงครั้งเดียว!!

วันที่ 18 มกราคม 2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ถวายแจกันดอกไม้สีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ บริเวณหน้าพระรูป รวมถึง ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นำโดย ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ผู้แทนครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ถวายแจกันดอกไม้สีส้ม ซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ บริเวณหน้าพระรูป รวมถึง ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงหายจากพระประชวรโดยเร็ว ขอพระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดกาลเทอญ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียน

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีภูเก็ตเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สามารถรับชมภาพได้ทาง

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

[SKT Language and Computer Center Announcement] Our school administration team is dedicated to ensuring the success and well-being of every student. The active parent network helps to foster a strong sense of community and support for our students. Our hi

[SKT Language and Computer Center Announcement] Our school administration team is dedicated to ensuring the success and well-being of every student. The active parent network helps to foster a strong sense of community and support for our students. Our highly professional and experienced teachers are committed to providing a high-quality education to every student. The school facilities are top-notch, providing our students with the resources they need. Our students consistently excel academically, consistently achieving high scores and receiving recognition for their hard work and dedication. We are proud of all that our school has to offer and invite you to come and see for yourself during our {SKT Open House 2023} event. SKT Open House 2023 08.30 - 15.00 January 29, 2023 (Sunday) Suankularb Wittayalai Thonburi School More information: https://lnkd.in/gzzePCcU https://lnkd.in/gRgBNabR

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในงาน "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส" จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ การแข่งขันต่อคำประพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ วัดพระเช

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เนื่องในงาน "วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส" จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ การแข่งขันต่อคำประพันธ์การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ และการประกวดอ่านทำนองเสนาะ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

SKT PRE-TEST 2023 มาแล้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ที่สนใจสอบ Pre-test ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท

SKT PRE-TEST 2023 มาแล้ว โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.4 - 6 ที่สนใจสอบ Pre-test ชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ถึง 11 มกราคม 2566 ค่าสมัครสอบ 400 บาท/ประเภท

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “พี่สอนน้อง 3 ภาษา” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “พี่สอนน้อง 3 ภาษา” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนวัดศิลามูล จ.นครปฐม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ทั้งหมด 163 รายการ
2 / 17