ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกรีฑาสวนกุหลาบสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ