ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีนายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ให้ 

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ