ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นางรัชดา น้อยเพ็ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครูและตัวแทนนักเรียนชุมนุมเชียร์และแปรอักษร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ได้เข้าร่วมการประชุมกับเครือข่ายผู


ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ