ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยผู้ปกครองได้ร่วมรับฟังนโยบายและแนวทางการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้าน กับ คณะผู้บริหา


ดูภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SuanThonFilm&set=a.827112926090531

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ