ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการจัดการประชุมโดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วิศิษฏางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นา

    งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ดำเนินการจัดการประชุมโดยได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ วิศิษฏางกูร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ในฐานะ กรรมการและเลขานุการ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของสถานศึกษาให้คณะกรรมการได้รับทราบและเกิดความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 6

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ