ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ลูกสวนธนฯ เปี่ยมล้นวินัย  บรรยากาศการเดินเข้าโรงเรียนของนักเรียนในเช้าวันนี้ นักเรียนเดินเข้าโรงเรียนอย่างเป็นระเบียบด้วยความปลอดภัย ภายใต้การดูแลจากครูเวรประจำวันอย่างใกล้ชิด…อีกหนึ่งเสน่ห์สวนธนฯ


ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ