ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

ขอแสดงความยินดี และ ร่วมส่งกำลังใจให้กับ นายกิตติกานต์ พึ่งเพาะปลูก นักเรียนห้องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ