ดร.ศรายุทธ รัตนปัญญา
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

เครือข่าย สกธ.
สำหรับครู
สำหรับนักเรียน

"สวน'ธน สมานมิตร" พี่กลับบ้าน กราบครู ดูน้อง มองโรงเรียน” วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ดูภาพเพิ่มเติมที่ :  https://photos.app.goo.gl/p5B46szqYuG7euHU9

ภาพกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ